Teooria ja praktilised harjutused

  1. Andestamise 4 faasi

  2. Avastamise faas : harjutus 1

  3. Avastamise faas: harjutus 2

  4. Otsutamise faas

  5. Otsustamise faas: harjutus 1

  6. Otsustamise faas: harjutus 2

  7. Läbitöötamise faas

  8. Läbitöötamise faas: harjutus 1

  9. Läbitöötamise faas: harjutus 2

  10. Süvitsi minemise faas

  11. Süvitsi minemise faas: harjutus

  1. Tagasiside

Materjalidest lähemalt

 • €39,00
 • 20 õppetundi
 • Allalaetavad töölehed
 • Praktilised harjutusedt
 • Arutelu

Praktiliste harjutuste sammud

 • arendad arusaamist ülekohtust, mida on raske andestada

 • kaardistad, kuidas ülekohus on mõjutanud Sinu elu

 • omandad sügavama arusaamise sellest, mis on andestamine

 • võtad vastu otsuse, kas valid või tõrjud andestamist - valik, mida Sa saad teha

 • hakkad aru saama süüdlasest uue vaatenurga alt

 • võimalus kogeda positiivseid tundeid tema ja iseenda osas

 • vähendad sügavuti negatiivseid emotsioone, mis on seotud ebaõiglusega

 • võid leida tähenduse selles kogemises

 • märkad seda, millisel viisil oled kasvanud selle kogemuse tulemusena

Veebikoolituse läbiviija

Meeli Laane

Leinanõustaja ja koolitaja

Mina, Meeli Laane, olen leinanõustaja ja koolitaja. Olen rahvusvaheliselt akrediteeritud transpersonaalne psühhoterapeut ja The Grief Recovery Method tippspetsialist. Lisaks olen end täiendanud Imago suhteteraapia, loovteraapia, konstellatsioonide, lepituse ning perenõustamise valdkonnas. Järjepidevalt harin end erinevate psühholoogia koolkondade ja meetodite osas, mida rakendan samuti teraapiaruumis, vastavalt vajadusele.